منطقه تاریخی دشت روم

زاگرس گستردیه فخرودورون**دیارش نمونیه پربرف و بارون******دشتروم لنگر گرو سپاه رومی**تاریخه ورق زنیت سی هر ایرونی

منطقه تاریخی دشت روم

دلیل نامگذاری دشتروم
به این دلیل ک در زمان داریوش سوم که جنگ با سپاهیان رومی بود.سپاهیان رومی در دشتی اتراق میکنند ک با اخرین سردار شجاع ایرانی بنام اریو برزن در پیکار بودند وسپاهیان رومی دراین دشت شکست میخورند وازان به بعد به دشت روم معروف شد.واز اثار تاریخی ان تپه طلایی(به زبان محلی تل خرگوشی) و تنگاری (مخفف تنگه اریو برزن)ک در25کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است.

بایگانی
نویسندگان
*****به نام ایزد منان******
مرضیه رشیدی دانشجوی روابط عمومی حرفه ای 
هدف از موضوع وبلاگ این بود که با جنگ آ وران وسلحشور دیار زاگرس و این منطقه آشنا شویم وتا از اصل خود وفرهنگ خود دور نمانیم وبدونیم  کی هستیم واز نژاد آریایی و آریوبرزن هستیم وتا جایی که بتونیم از ارزش های فرهنگی خود که مربوط به گذشته است حفاظت کنیم.درسته که زندگی وفرهنگ در حال تغییر است ولی آدمی هر چه که باشه باید بعضی مواقع برگرده به عقب یا گذشته یه نگاهی بندازد.آنانی که جانشان وخونشان را درراه امنیت وآسایش ما از دست دادند فراموش نکنیم.
واز دوستان امید دارم که دراین راستا بنده را همراهی نمایند تا بتونم مطالب بهتری را به دوستان ارایه دهم